GIỚI THIỆU

Xin chào, chúng tôi là racs.vn!

Tại đây, chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về nhận diện rác thải, phân loại rác thải và các quy trình xử lý rác thải để các bạn có thể áp dụng nó vào đời sống.

Phân loại rác có lợi ích không chỉ với nhà bếp, thùng rác và thậm chí cả cộng đồng của chúng ta. Bằng cách phân loại và tái chế đúng cách các loại rác thải, chúng ta đang giúp cải thiện chất lượng không khí và nước, đồng thời giảm lượng khí thải nhà kính! Phân loại rác thải đúng cách có nghĩa là rác thải sẽ ít bị chôn lấp hơn và những thứ chúng ta vứt đi có thể được tái sử dụng và tái chế nhiều hơn.