Tìm kiếm

Ở đây là cung cụ tìm kiếm hình ảnh của Google

Các bạn hãy tìm kiếm các loại rác ở đây để có thể biết được các đặc điểm của từng loại rác để có thể phân biệt chúng dễ hơn